Lisensi

TqR4TFX7TFdmYFG4TFI4TZNbTKTusBSpMXQpaVQps6ft

Materi Pelajaran Al-Islam: Tugas Manusia Sebagai Khalifah Implementasi Q.S al-Baqarah ayat 30

smam9sby
0 Comments
Al-Islam,Al-Islam Kelas X,Mata Pelajaran,
Sumber : http://reportasependidikan.com
Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 30
1.      Membaca dan menterjemahkkan Q.S al-Baqarah : 30
وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"2.      Mufrodat pada Q.S al-Baqarah : 30
وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ
Dan ingatlah ketika tuhanmu berkata
وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ
Dan menumpahkan darah
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
Kepada malaikat
وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ
Dan kami senantiasa bertasbngih
إِنِّي جَاعِلٞ
Sesungguhnya aku menjadikan
بِحَمۡدِكَ
Dengan memuji engkau (Allah)
فِي ٱلۡأَرۡضِ
Di bumi
وَنُقَدِّسُ لَكَ
Dan mensucikan engkau (Allah
خَلِيفَةٗۖ
Khalifah
قَالَ
Dia (Allah) berkata
قَالُوٓاْ
Mereka berkata (malaikat)
إِنِّيٓ أَعۡلَمُ
Sesungguhnya aku lebih mengetahui
أَتَجۡعَلُ فِيهَا
Mengapa engkau menjadikan (khalifah) di dalamnya (bumi)
مَا لَا تَعۡلَمُونَ
Apa – apa yang tidak kamu ketahui
مَن يُفۡسِدُ فِيهَا
Orang yang akan merusak di dalamnya (bumi)3.      Tajwid pilihan dalam Q.S al-Baqarah : 30
Bacaan
Hukum Bacaan
Cara membaca
Sebab
قَالَ
Mad Thabi’i
Dibaca panjang 2 harakat
ada huruf hidup fathah setelahnya huruf alif
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
Mad Wajib Muttasil
Dibaca panjang 5 harakat
Ada huruf alif mati setelah huruf hamzah dalam satu kata
إِنِّي
Mad Thabi’i
Dibaca pancang 2 harakat
Ada huruf hidup berharakat kasrah setelahnya huruf ya’ mati
خَلِيفَةٗ
Mad Thabi’i
Dibaca pancang 2 harakat
Ada huruf hidup berharakat kasrah setelahnya huruf ya’ mati
قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ
Mad Jaiz Munfashil
Dibaca panjang 5 harakat
Ada huruf wawu mati setelahnya huruf hamzah dengan dua kata.
ٱلدِّمَآءَ
Mad Wajib Muttasil
Dibaca panjang 5 harakat
Ada huruf alif mati setelah huruf hamzah dalam satu kata

Keterangan :
a.       Jika ada huruf hidup dan setelahnya huruf ilat mati (ا، و، ي) maka huruf yang hidup tadi dibaca panjang 2 rakaat dan hokum bacaannya disebut Mad Thabi’i. Dengan syarat huruf hidup tersebut jika berharakat fathah (َ) maka bertemu dengan alif mati, jika berharakat dhomah (ُ) maka bertemu dengan wawu mati, dan jika berharakat kasroh (ِ) maka bertemu dengan ya’ mati.
b.      Jika ada huruf ilat mati (ا، و، ي) dan setelahnya terdapat huruf hamzah hidup yang terdapat dalam satu kata, maka hukum bacaannya disebut Mad Wajib Muttasil dan bertemu dengan huruf hamzah yang berbeda kata maka hokum bacaannya disebut Mad Jaiz Munfashil. Dan bacaannya dibaca panjang 5 harakat.

4.      Kandungan Q.S al-Baqarah : 30
-       Sebelum penciptaan Adam, Allah memberitahukan kepada para malaikat, bahwa Dia (Allah) akan menciptakan khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini adalah Adam dan umat manusia secara keseluruhan, dengan tugas mengatur kehidupan didunia
-       Pemberitahuan Allah ini pentingg mengingat para malaikat akan dibebani banyak tugas penyangkut manusia
-       Kendati malaikat sempat protes atas rencana Allah tersebut, karena dikhawatirkan manusia akan merusak dan menumpahkan darah di bumi, tetapi setelah dijelaskan oleh Allah SWT, mereka segera mentaati-Nya
-       Tuas manusia sebagai khalifah dibumi adalah untuk mengelola  dan memelihara alam, demi kemakmuran dan kesejahteraan segenap manusia. Oleh karena itu, Allah membekalinya dengan akal dan ilmu pengetahuan
Menusia akan dapat melaksanakan tugas mulia tersebut apabila ia menggunakan akal dan kemampuannya untuk menuju yang lebih baik, selain harus senantiasa ingat kepada Allah SWT, melaksanakan semua perintah-Nya dan menjahui semua larangan-Nya.

PENDAFTARAN PESETA DIDIK BARU

Kami mengundang putra terbaik Negeri untuk bergabung bersama SMA Muhammadiyah 9 Surabaya

Form Bantuan Whatsapp

Hello! Ada yang bisa dibantu?
×